teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles secundaria
teatre educatiu en angles primaria barcelona

Musicals with Values

Clientes Jumping Ducks
Clientes Jumping Ducks
Tallers Jumping Ducks

Per a la primària, secundària i adults

Teatre educatiu en anglès per a C.S. de primària i secundària, de 12 a 18 anys

Teatre educatiu en anglès per a la primària, de 6 a 12 anys

Teatre educatiu en anglès per a cicle inicial i cicle mitjà de la primària. De 6 a 10 anys

Teatre educatiu en anglès per a C.M. i C.S. de la primària. De 8 a 12 anys

Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària, de 3 a 10 anys

teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria

Teatre educatiu en anglès per a la primària, de 6 a 12 anys

teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria

Teatre educatiu en anglès per a la primària, de 6 a 12 anys

teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria
teatre educatiu en angles primaria

Teatre educatiu en anglès per a la primària, de 6 a 12 anys

teatre educatiu en angles secundaria
teatre educatiu en angles secundaria
teatre educatiu en angles secundaria
teatre educatiu en angles secundaria
teatre educatiu en angles secundaria
teatre educatiu en angles secundaria

Jekyll and Hyde

Teatre educatiu en anglès per a la secundària, de 12 a 18 anys

Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària
Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària
Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària
Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària
Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària
Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària

Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària, de 3 a 8 anys

Cinder Ella New York - Jumping Ducks
Cinder Ella New York - Jumping Ducks
Cinder Ella New York - Jumping Ducks
Cinder Ella New York - Jumping Ducks
Cinder Ella New York - Jumping Ducks

Teatre educatiu en anglès per a la primària, de 6 a 12 anys

Rapopzel - Jumping Ducks
Rapopzel - Jumping Ducks
Rapopzel - Jumping Ducks
Rapopzel - Jumping Ducks
Rapopzel - Jumping Ducks

Teatre educatiu en anglès per a la secundàriaa, de 12 a 18 anys

Teatre educatiu en anglès per a infantil i cicle inicial de la primària, de 3 a 8 anys

Teatre educatiu en anglès per infantil i cicle inicial de la primària, de 3 a 8 anys

REINVENTEM ELS CONTES CLÀSSICS AMB VALORS POSITIUS