Avís legal i condicions d’ús

Si has arribat a aquest apartat de la web és perquè sens dubte t’interessa saber més sobre la relació que podem tenir en aquest espai. És a dir, conèixer les dades de la nostra activitat, la finalitat de la web, quina informació del web fem servir i què fem amb les teves dades, quins són els drets i obligacions que tenim tots dos i explicar-te quins són els nostres procediments per protegir les teves dades personals i així com el nostre compromís de confidencialitat.

Dades de la Responsable
  • Identitat del Responsable: Núria Sambola Mañé
    • Nom comercial: www.jumpingducks.com
    • NIF / CIF: 43694026Y
    • Adreça: Carrer Sant Pere Més Baix 73, 5a 2a, 08003 Barcelona, ​​Espanya.
    • Correu electrònic: info@jumpingducks.com

www.jumpingducks.com (Núria Sambola Mañé) com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la compilació i ús de les dades personals dels usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent l’accés) de les pàgines integrants de la web www.jumpingducks.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web www.jumpingducks.com ( “usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment.

Dades personals recaptem i com ho fem

Tens tota la informació a la Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb www.jumpingducks.com. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contradir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, www.jumpingducks.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués malmentre la imatge, els interessos i els drets de Núria Sambola Mañé o de tercers o que pogués malmentre, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.jumpingducks.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.jumpingducks.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a www.jumpingducks.com poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Núria Sambola Mañé, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i www.jumpingducks.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de www.jumpingducks.com. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Núria Sambola Mañé.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, estan protegides per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a info@jumpingducks.com indicant:
• Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
• Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

La web www.jumpingducks.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:
• Eines
• Recursos
• Contingut d’altres blocs
• Enllaços d’afiliats

Exclusió de garanties i responsable

Núria Sambola Mañé no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:
• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
• L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a la web.
• El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin raure de l’ús il·legal o indegut de la present web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Núria Sambola Mañé amb els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Catalunya.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.jumpingducks.com, si us plau dirigiu-vos a info@jumpingducks.com

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 2018.06.26.